Terug

Kindergeneeskunde, profileringsstage sociale pediatrie

Kindergeneeskunde, profileringsstage sociale pediatrie

Deze profileringsstages (I en II) binnen de kindergeneeskunde zijn er voor iedere arts in opleiding tot specialist (aios) met interesse in psychosociale problematiek, onbegrepen lichamelijke klachten en kindermishandeling.

Sociale pediatrie I uitklapper, klik om te openen

Voor wie is de profileringsstage interessant?

Voor iedere aios met interesse in psychosociale problematiek, onbegrepen lichamelijke klachten en kindermishandeling.

Welke bagage neemt de aios mee aan het eind van de stage?

De verdiepingsstage op de afdeling sociale pediatrie van het WKZ biedt een unieke mogelijkheid om de zorg voor kinderen met functionele klachten onder de knie te krijgen. De frustratie van artsen die deze zorg omringt, gaat langzaamaan veranderen in het veroveren van vaardigheden die maken dat de patiënt en ouders een ander ziekteconcept gaan accepteren en meegaan met de behandeldoelen. Naast deze vaardigheden leert U een triage uit te voeren zodat deze patiënten gepaste effectieve zorg aangeboden krijgen.

Wat wordt er verwacht van de aios?

De stage duurt minimaal 3-6 maanden. Je werkt onder directe supervisie van de kinderartsen sociale pediatrie. Je doet een eigen spreekuur, neemt deel aan diverse multidisciplinaire overleggen. Je hebt de mogelijkheid mee te kijken met (para)medische medebehandelaars om een goed inzicht te krijgen in diagnostische mogelijkheden, evenals het opstarten van gepaste hulpverlening. U kunt meedraaien in de dagdiensten van het kindermishandelingsteam.

De profileringsstage sociale pediatrie heeft een basisstramien, waar op grond van individuele opleidingswensen van kan worden afgeweken. Vóór aanvang van de stage heeft de aios een planningsgesprek met de stageopleider. Aan de hand van het persoonlijk ontwikkelingsplan worden leerdoelen gesteld. Halverwege en zoveel vaker als nodig heeft de aios een voortgangsgesprek met de stageopleider, met aandacht voor het functioneren en de behaalde leerdoelen en toetsingsdoelen. Tijdens de stage kan een voor deze stage relevante cursus gevolgd worden zoals de WOKK cursus. Er bestaat de mogelijkheid om deze stage te integreren met de profileringsstage Sociale Pediatrie II (kindermishandeling). De mogelijkheid wordt geboden om te participeren in één van de lopende onderzoekslijnen. De onderzoekslijnen zijn:

  • Etiologie en behandeling van functionele klachten, i.h.b. Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS). In het onderzoek wordt samengewerkt met het UMC St Radboud voor wat betreft CVS. Het UMCU heeft samen met het UMC St Radboud behandelprogramma’s ontwikkeld voor jongeren met CVS die onderzocht zijn cq worden in randomized clinical trials.
  • Kindermishandeling. De nadruk ligt op diagnostisch onderzoek (bepalen van de effectiviteit van screeningsinstrumenten), maar ander patiëntengerelateerd onderzoek is zeker mogelijk

Waarom deze stage in het WKZ?

De sociale pediatrie in het WKZ heeft als speerpunt ‘onbegrepen lichamelijke klachten’. Er worden per maand ongeveer 80 patienten op de polikliniek gezien in verband met onbegrepen lichamelijke klachten, waarvan 15 specifiek verwezen naar kinderartsen sociale pediatrie.

De zorg is efficiënt georganiseerd en maakt gebruik van tevoren gestructureerde vragenlijsten ter screening van psychopathologie. Er is een unieke samenwerking met de kinder- en jeugdpsychiatrie en met de psychosociale afdeling. U werkt direct onder supervisie van de kinderartsen sociale pediatrie die jarenlange ervaring hebben met deze patiëntencategorie. U draait een eigen spreekuur.

Hoe en met wie contact opnemen?

Dr. E.M. van de Putte, kinderarts sociale pediatrie

Sociale pediatrie II uitklapper, klik om te openen

Voor wie is de profileringsstage interessant?

Voor iedere aios met interesse in psychosociale problematiek en kindermishandeling.

Welke bagage neemt de aios mee aan het eind van de stage?

De verdiepingsstage op de afdeling sociale pediatrie van het WKZ biedt een unieke mogelijkheid om inzicht te verwerven in de kwetsbaarheid van kinderen die bedreigd worden in hun ontwikkeling door een inadequate opvoedingssituatie. De aios leert herkennen van mishandeling en het opstarten van hulpverlening in deze gezinnen . Communicatieve vaardigheden zijn hierin onontbeerlijk en hiervoor zullen handreikingen worden geboden. Tijdens deze stage komt de aios uitgebreid in aanraking met juridische aspecten welke onlosmakelijk verbonden is met deze psychosociale problematiek.

Wat wordt er verwacht van de aios?

De stage duurt minimaal 3-6 maanden. Je werkt onder directe supervisie van de kinderartsen sociale pediatrie. De profileringstage sociale pediatrie heeft een basisstramien, waar op grond van individuele opleidingswensen van kan worden afgeweken. Vóór aanvang van de stage heeft de aios een planningsgesprek met de stageopleider. Aan de hand van het persoonlijk ontwikkelingsplan worden leerdoelen gesteld. Halverwege en zoveel vaker als nodig heeft de aios een voortgangsgesprek met de stageopleider waarin aandacht voor het functioneren en de behaalde leerdoelen en toetsingsdoelen. Je doet een eigen spreekuur, neemt deel aan diverse multidisciplinaire overleggen (maandelijkse multidisciplinaire bespreking kindermishandeling team,waarin gemiddeld 25 kinderen met vermoeden op kindermishandeling worden besproken; wekelijks psychosociaal overleg met psychologen, maatschappelijk werk, psychiatrie en BJZ). Je hebt de mogelijkheid mee te kijken met (para)medische medebehandelaars om een goed inzicht te krijgen in diagnostische mogelijkheden, evenals het opstarten van gepaste hulpverlening. De aios kan participeren in de dagdiensten van het kindermishandelingsteam. Tijdens de stage kan een voor deze stage relevante cursus gevolgd worden zoals de WOKK cursus en kan eventueel bij externe partijen zoals AMK worden meegekeken. Er bestaat de mogelijkheid om deze stage te integreren met de profileringsstage Sociale Pediatrie I (onbegrepen lichamelijke klachten). De mogelijkheid wordt geboden om te participeren in één van de lopende onderzoekslijnen. De onderzoekslijnen zijn:

  • Kindermishandeling. De nadruk ligt op diagnostisch onderzoek (bepalen van de effectiviteit van screeningsinstrumenten), maar ander patiëntengerelateerd onderzoek is zeker mogelijk
  • Etiologie en behandeling van functionele klachten, i.h.b. Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS). In het onderzoek wordt samengewerkt met het UMC St Radboud voor wat betreft CVS. Het UMCU heeft samen met het UMC St Radboud behandelprogramma’s ontwikkeld voor jongeren met CVS die onderzocht zijn cq worden in RCT’s.

Waarom deze stage in het WKZ?

De sociale pediatrie in het WKZ heeft als speerpunt ‘signalering en aanpak van een vermoeden op kindermishandeling’. Hierin speelt de patiëntenzorg een grote rol, waarbij het UMCU als expertise centrum gezien wordt. Er worden 10-15 patiënten per maand op de polikliniek gezien in verband met een vermoeden op kindermishandeling. In de patiëntenzorg wordt intensief samengewerkt met de psycho-sociale afdeling (medische psychologie en maatschappelijk werk), meerdere deelspecialisten en Bureau Jeugdzorg (waaronder de vertrouwensartsen ).
Er is een goed onderwijsklimaat: de kinderartsen sociale pediatrie zijn allemaal instructeurs bij de WOKK cursus. Daarnaast wordt veel onderwijs op dit gebied verzorgd voor een brede doelgroep binnen en buiten het ziekenhuis en wordt onderzoek verricht naar de signalering van kindermishandeling op de SEH. Tenslotte is het WKZ een van de NODO centra: de kinderartsen sociale pediatrie zijn allen ook NODO kinderarts.

Hoe en met wie contact opnemen?

Dr. E.M. van de Putte, kinderarts sociale pediatrie

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Afspraken

Praktisch

hetwkz.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet