Terug

Alagille-polikliniek

Alagille-polikliniek

De Alagille-polikliniek is een polikliniek speciaal bedoeld voor kinderen met het syndroom van Alagille of andere leverziekten waarbij meerdere specialisten behandelaar zijn.

Contact uitklapper, klik om te openen

Als u een afspraak wilt maken op de polikliniek maag-, darm en leverziekten hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

Polikliniek Alagille-polikliniek

Telefoonnummer: 088 75 540 75 Email adres: alagillepoli@umcutrecht.nl Maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 16.30 uur
Overige contactgegevens

Acute hulp
Als er zich tijdens de behandeling van de aandoening van uw kind situaties voordoen waarbij u direct advies nodig heeft, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek kinder-mdl en buiten kantooruren met uw huisarts of de huisartsenpost. Deze verwijst u dan zo nodig door naar de afdeling spoedeisende hulp.
Belt u alléén naar de polikliniek als de klacht of vraag te maken heeft met de reden waarom uw kind bij ons behandeld wordt. Neemt u voor andere zaken contact op met uw huisarts.

Mijn patiënt verwijzen

Route uitklapper, klik om te openen

De polikliniek maag-, darm en leverziekten vindt u op de eerste etage van het WKZ, en is bereikbaar via de liften bij de hoofdingang. Hierna volgt de borden "poliklinieken". U kunt zich melden bij receptie 4.

Wachttijden uitklapper, klik om te openen

Meer informatie over wachttijden

Onze zorgverleners uitklapper, klik om te openen

Het behandelteam op de algillepolikliniek bestaat uit

  • verschillende medische specialisten
  • een verpleegkundig specialist
  • een diëtist(e)

Meer informatie uitklapper, klik om te openen

Om samen met de arts te beslissen welk onderzoek of behandeling het beste bij u past, kan het helpen de '3 goede vragen' te stellen. Deze vragen zijn:

  • Wat zijn mijn mogelijkheden?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
  • Wat betekent dat in mijn situatie?

3 goede vragen