Terug

Sylvia Tóth Centrum

Sylvia Tóth Centrum

Het Sylvia Tóth Centrum is een ‘dagdiagnose- en follow-up centrum’ met een multidisciplinaire aanpak.

Contact

Mijn patiënt doorverwijzen

Zorgverleners werken samen

Het Sylvia Tóth Centrum is er voor dagdiagnostiek bij complexe aandoeningen. Kinderen met aandoeningen die moeilijk te diagnostiseren zijn en bij wie al veel onderzoek is gedaan, worden binnen één of twee dag(en) door alle relevante medische en paramedische disciplines gezien. Ook plannen we alle relevante aanvullende onderzoeken op deze dag, zoals een MRI onder narcose, EEG en laboratoriumonderzoek. Kind en ouders verblijven deze dag in een gezinskamer. De behandelaars komen voor het consult naar het kind en de ouders toe.

De bevindingen van de betrokken disciplines en het onderzoek , worden aan het einde van de dag met de ouders besproken. De uitslagen van de onderzoeken die nog niet bekend zijn, krijgen de ouders later te horen.  

Wij behandelen een kind niet. Voor een eventuele behandeling gaat het kind naar de verwijzer of een andere afdeling van het WKZ.

Het Sylvia Tóth Centrum richt zich op de volgende patiëntengroepen:

Speciaal voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand en hun ouders is er sinds 2019 het nieuwe:

Centrum voor Ontwikkelingsachterstand

Uw (huis)arts kan u en uw kind direct verwijzen naar dit centrum. 

Aanmelden via medisch specialist

Of uw kind in aanmerking komt voor een diagnose- of follow-up dag in het Sylvia Tóth Centrum, kunt u bespreken met de medisch specialist waar uw kind nu onder behandeling is (bijvoorbeeld een kinderarts of kinderneuroloog). Deze arts kan uw kind naar het Sylvia Tóth Centrum verwijzen. U kunt uw kind niet zelf bij het centrum aanmelden.

Werkwijze

Of uw kind in aanmerking komt voor een diagnose- of follow-up dag in het Sylvia Tóth Centrum, kunt u bespreken met de medisch specialist waar uw kind nu onder behandeling is (bijvoorbeeld een kinderarts of kinderneuroloog). Deze medisch specialist kan uw kind naar het Sylvia Tóth Centrum verwijzen. U kunt uw kind niet zelf bij het centrum aanmelden.

Aanvraag

Gang van zaken

Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsbrief met het verzoek om:

 • een toestemmingsverklaring in te vullen, zodat wij (para)medische informatie kunnen opvragen
 • een inschrijfformulier in te vullen
 • een overzichtslijst van zorgverleners invullen
 • verslagen die in uw bezit zijn van bijvoorbeeld fysiotherapeut, logopedist, schoolrapporten, psychologische testen en overige brieven, eveneens aan ons te sturen.

Beoordeling van de aanvraag

Na de verwijzing bestudeert het team van het Sylvia Tóth Centrum de voorgeschiedenis van uw kind. 

 • Als het team de aanmelding positief heeft beoordeeld, ontvangt u een uitnodiging voor de diagnosedag en een informatiemap (het Patiënten Informatie Dossier).
 • Het kan ook zijn dat het team concludeert dat reeds zo grondig en goed onderzoek bij uw kind is verricht dat een bezoek aan het Sylvia Tóth Centrum niets nieuws kan brengen.
 • Ook kan het voorkomen dat uw kind niet valt binnen één van drie genoemde patiëntengroepen waar het centrum zich op richt.

In de laatste twee situaties krijgt u en de verwijzer bericht dat uw kind geen baat heeft bij een bezoek aan het centrum. Het kan het zijn dat:

 • uw kind naar een polikliniek binnen het WKZ wordt verwezen of
 • wordt terug verwezen naar de verwijzend arts.

Voorbereiden

Als uw kind in aanmerking komt voor de onderzoeksdag, heeft de medisch coördinator bepaald welke gegevens uit eerdere onderzoeken te gebruiken zijn en welke onderzoeken we (opnieuw) gaan doen.

U krijgt het dagprogramma en een Patiënten Informatie Dossier thuisgestuurd. Hierin staat beschreven hoe de diagnose/follow-up dag eruit ziet en welke onderzoeken uw kind krijgt. Een hoofdstuk uit het Patiënten Informatie Dossier geeft u tips hoe u uw kind kunt voorbereiden.

Ook krijgt u, als uw kind onder narcose gaat, een belafspraak met de anaesthesist om de narcose te bespreken.

Voorbereiding bezoek Sylvia Tóth Centrum

 • Kom op tijd, als u wat later bent is het fijn als u even belt.
 • Neem een identiteitskaart of paspoort (van uw kind) mee.
 • Bel als uw kind ziek is en als uw kind ongeveer twee weken voor de diagnosedag/follow-up dag in contact is geweest met een kinderziekte.
 • Denk aan nuchter blijven van uw kind (indien van toepassing). Informatie hierover krijgt u van de anesthesioloog.
 • Neem geen andere kinderen mee, alleen als u een kind borstvoeding geeft (graag in overleg).
 • Trek uw kind makkelijke kleding aan. Als uw kind een MRI-scan krijgt zorg dan voor kleren zonder metalen onderdelen, zoals drukknopen en rits.
 • Heeft uw kind een dieet, neem dan eigen voeding mee.
 • U kunt voor uw kind eigen speelgoed meenemen.
 • Houdt u er rekening mee dat we soms een stukje moeten lopen, draag makkelijke schoenen.
 • Als uw kind niet (goed) kan lopen, neem dan bijvoorbeeld een buggy mee.
 • Wilt u foto’s meenemen van uw kind waarop de lichamelijke (groei) ontwikkeling van uw kind zichtbaar is (eventueel ook foto’s van een broer of zus). Deze mogen op een USB-stick staan.
 • Als er ‘s morgens nog geen medewerker van het Sylvia Tóth Centrum aanwezig is, kunt u in de stoelen voor het centrum even wachten tot er iemand is.

Onderzoeksdag

U en uw kind krijgen tijdens de onderzoeksdag een kamer waar jullie de hele dag verblijven. Op deze kamer vinden de meeste onderzoeken plaats. Sommige onderzoeken gebeuren elders in het WKZ of in het AZU, omdat de apparatuur die hiervoor nodig is niet verplaatst kan worden.

Gedurende de hele dag zijn in het centrum een verpleegkundige en secretaresse aanwezig. Zij staan ouders met raad en daad terzijde. Met dringende medische vragen kunnen ouders terecht bij de medisch specialist, die eindverantwoordelijk is voor de betreffende diagnose/follow-up dag.

Op de kamer is speelgoed en infotainment (telefoon, computer, televisie) aanwezig.

Per patiëntengroep is een vast team van artsen beschikbaar die de diagnostische onderzoeken doen. Het team kan zo nodig andere specialisten inschakelen. Aan het eind van de dag bekijken de artsen samen de (voorlopige) resultaten van de onderzoeken en stellen zij zo mogelijk de diagnose en geven een behandeladvies. Vervolgens bepaalt u zelf in welk ziekenhuis uw kind verder behandeld zal worden.

Na afloop

Er zijn verschillende mogelijkheden.

 • Het kan zijn dat het medisch team een diagnose stelt die nog niet eerder kon worden gesteld of dat in het follow-up traject belangrijke bevindingen worden gedaan. De arts geeft u dan een behandeladvies. Hij overlegt met u en de verwijzend specialist waar de verdere behandeling van uw kind het beste kan plaatsvinden. Dit kan in het WKZ zijn, maar ook elders.
 • Soms is toch nog meer onderzoek nodig om de diagnose te stellen of de ziekte te vervolgen. De arts bespreekt met u waar dat het beste kan plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in het ziekenhuis van de verwijzend specialist. Het komt ook voor dat niet alle uitslagen van de onderzoeken binnen één dag bekend zijn. U krijgt dan alleen de resultaten die bekend zijn.
 • Ook is het mogelijk dat het team de diagnose die al eerder voor uw kind is gesteld bevestigt. Hierna verwijst het team u en uw kind terug naar de verwijzend specialist.

Na de diagnosedag krijgt u een afschrift van de medische brief van de onderzoeksresultaten en de eventuele diagnose thuisgestuurd. Indien van toepassing informeren we u na enkele weken telefonisch over de definitieve uitslagen. Zo nodig maken we een nieuwe afspraak om deze te bespreken.

Een uitzondering hierop zijn de kinderen die komen voor de follow-up dag na stamceltransplantatie. Hiervoor geldt een andere procedure. Na de follow-up dag wordt een polikliniek afspraak gemaakt bij de kinderarts metabole ziekten na 4 weken.

Contact uitklapper, klik om te openen

U kunt het Sylvia Tóth centrum bereiken op:

U kunt ook per mail contact opnemen

stcentrum@umcutrecht.nl

088 75 538 98

Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 16.00 uur. Op woensdag is het centrum gesloten. Op vrijdagen zijn we om de week geopend.

Adres

Wilhelmina kinderziekenhuis
Sylvia Tóth Centrum
Lundlaan 6
3584 EA Utrecht

Postadres

Huispostnummer KA.01.019.0
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Route uitklapper, klik om te openen

U komt op het Sylvia Tóth Centrum door vanuit de centrale hal met de liften bij het restaurant, naar de eerste verdieping te gaan. Hierna volgt u de borden "Sylvia Tóth Centrum".

Onze zorgverleners uitklapper, klik om te openen

Het team van medisch specialisten  bestaat uit:

 • kinderneuroloog
 • kinderarts metabole ziekten
 • oogarts
 • dermatoloog
 • immunoloog
 • klinisch geneticus
 • radioloog

Andere medewerkers van het Sylvia Tóth Centrum zijn:

 • psycholoog
 • kinderfysiotherapeut
 • verpleegkundige
 • secretaresse
 • medisch fotograaf