Terug

Keel-, neus- en oorheelkunde

Keel-, neus- en oorheelkunde

Zorgaanbod uitklapper, klik om te openen

Welkom bij de vakgroep kinder-KNO

Het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) is een landelijk referentiecentrum voor multidisciplinaire diagnostiek en behandeling van kinderen met comp

lexe infectieuze pathologie van de bovenste luchtwegen. Het audiologisch centrum biedt topreferente zorg aan kinderen met complexe gehoor-, taal-, spraak- en slikproblematiek. Binnen dit centrum werkt een multidisciplinair team van KNO-arten, audiologen, klinisch linguïsten en logopedisten samen aan de beste zorg voor deze groep patiënten.

Specialisme

De vakgroep kinder-KNO in het WKZ heeft specifieke chirurgische expertise op het gebied van:

  • sanerende en reconstructieve oorchirurgie
  • diagnostische en therapeutische endoscopische chirurgie van de bovenste luchtwegen (neus tot en met trachea)
  • weke delen-chirurgie van de hals

Ziektebeelden

Ook kinderen met gehoorproblemen, eventueel in combinatie met taal- en spraakproblemen, kinderen met aangeboren of verworven afwijkingen van de bovenste luchtwegen, met infecties van de oren, neus, speekselklieren of amandelen en kinderen met aangeboren oorafwijkingen kunt u naar de kinder-KNO afdeling van het WKZ doorverwijzen.

Diagnostiek en behandelingen

De specialisten van de vakgroep kinder-KNO van het WKZ voeren ondermeer de volgende onderzoeken en behandelingen uit:

  • endoscopische diagnostiek en therapie bij problemen van de bovenste luchtwegen
  • larynxverruimende ingrepen (laser)
  • sanering van neusbijholten bij kinderen met infecties of poliepen
  • reconstructieve oorchirurgie
  • weke delen-chirurgie bij kinderen met mediane of laterale halscystes en lymfangiomen

Polikliniek en afdeling

Na verwijzing kunnen ouders en kinderen op de polikliniek terecht voor onderzoek en behandeling. Er zijn meerdere multidisciplinaire spreekuren, afhankelijk van de aandoening. Tijdens deze spreekuren worden de kinderen gezien door o.a. de logopediste, audioloog of de kinderinfectioloog.
De afdeling schildpad is een hoogwaardige afdeling die is gespecialiseerd in opvang en analyse van de benauwde patiënt  en in het leveren van postoperatieve zorg.

Bijzonder

De vakgroep kinder-KNO levert topklinische zorg  aan jonge patiënten met luchtwegproblematiek en ademhalingsproblemen.

Bij kinderen op zeer jonge leeftijd verrichten we sanerende ooroperaties en reconstructieve gehooroperaties.

Wetenschappelijk onderzoek

De chronische en terugkerende infecties van de bovenste luchtwegen passen in het wetenschappelijk onderzoekproject ‘Infectious diseases’.

Contactgegevens uitklapper, klik om te openen

Ben je patiënt of ouder van een patiënt?

Medisch hoofd KNO WKZ 

 Drs. L. Speleman

Postadres
Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht)
Polikliniek kno-heelkunde
Huispostnummer KJ 01.521.0
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Locatie polikliniek
Wilhelmina Kinderziekenhuis, receptie 9

Locatie verpleegafdeling
Wilhelmina Kinderziekenhuis, afdeling Schildpad.

Hoe kunt u verwijzen? uitklapper, klik om te openen

Acuut (binnen 24 uur)

Verkorte toegangstijd

Regulier en second opinion

Polikliniek uitklapper, klik om te openen

Verpleegafdeling uitklapper, klik om te openen

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.