Terug

Disclaimer

Disclaimer

Gegevens op de website uitklapper, klik om te openen

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van deze website, kunnen onvolkomenheden ontstaan. Op geen enkele wijze kan het UMC Utrecht jegens wie dan ook daarvoor aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrecht

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in welke vorm of wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het UMC Utrecht. Deze site is niet voor commercieel gebruik.

Patiëntportaal Mijn UMC Utrecht uitklapper, klik om te openen

Voorwaarden

  • Mijn UMC Utrecht geeft geen volledige inzage in uw medisch dossier, maar de mogelijkheid om gedeeltes van uw medische gegevens te bekijken.
  • Online contact tussen uw zorgverlener en u vindt plaats volgens de voorwaarden die beschreven staan in de richtlijn online arts-patiënt contact van de KNMG (2007).
  • Het advies van een zorgverlener wordt gegeven op basis van de informatie die u verstrekt. U bent ervoor verantwoordelijk dat u uw zorgverlener naar beste weten inlicht. Wij verwachten dat u juiste en volledige informatie over uw gezondheid geeft.
  • Wanneer u direct contact wenst of wanneer er sprake is van spoed, is Mijn UMC Utrecht niet geschikt. Neem dan contact op met uw huisarts, de afdeling waar u onder behandeling bent of met het landelijk noodnummer 112.
  • Uw zorgverlener kan (samen met u) besluiten de toegang tot Mijn UMC Utrecht te sluiten. Bijvoorbeeld omdat u dat zelf wenst of in geval van wilsonbekwaamheid.
  • Hebt u een klacht? Voor vragen en advies kunt u terecht bij de klachtenbemiddelaars, via tel: 088 75 562 08. Lees meer over een klacht indienen.
  • Voor patiënten die in het Centraal Militair Hospitaal behandeld worden en via MijnCMH.nl toegang hebben tot het patiëntportaal van het UMC Utrecht gelden bovenstaande voorwaarden. Met uitzondering van het indienen van klachten. Dit kan via het intranet van Defensie of uw zorgverlener.

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van Mijn UMC Utrecht, kunnen onvolkomenheden ontstaan. Op geen enkele wijze kan het UMC Utrecht jegens wie dan ook daarvoor aansprakelijkheid aanvaarden.

Registratie gegevens

Wij willen graag weten hoe vaak Mijn UMC Utrecht wordt gebruikt. Daarom registeren we elke keer dat u inlogt. De gegevens die u invoert in Mijn UMC Utrecht komen in uw medisch dossier.

Wanneer u een e-consult naar uw zorgverlener stuurt, komt deze in uw dossier van het UMC Utrecht. Ook het antwoord van uw zorgverlener komt daarin te staan. De e-consulten zijn inzichtelijk voor die zorgverleners binnen het UMC Utrecht die toegang hebben tot uw dossier.

Auteursrecht

Behalve de eigen patiëntgegevens mag niets van Mijn UMC Utrecht worden verveelvoudigd, of openbaar gemaakt, in welke vorm of wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het UMC Utrecht. Mijn UMC Utrecht is voor persoonlijk niet-commercieel gebruik.

Verwijzing naar andere informatiebronnen

Op Mijn UMC Utrecht staan verwijzingen naar verschillende internetsites, waarvan sommigen door anderen dan het UMC Utrecht worden beheerd. Deze verwijzingen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgezocht. Het UMC Utrecht draagt echter geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze informatiebronnen, noch voor informatie, software, producten en diensten die op deze internetsites aangeboden worden.

Social Media uitklapper, klik om te openen

Informatie die wordt verstrekt via de social media accounts van het UMC Utrecht en het WKZ (Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube en Instagram) kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling door een arts. Bij twijfel over uw gezondheid, behandeling of medicijnen benadrukken wij dat u altijd contact op dient te nemen met uw (huis)arts, specialist of apotheker.

Een reactie van een medisch specialist (op afstand) betreft altijd algemene informatie of een algemeen advies en is niet bedoeld als consult. Het gebruik en/of toepassing van de informatie geschiedt volledig op basis van eigen risico van de gebruiker.

U moet zich ook bewust zijn van het feit dat Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube en Instagram geen privacybescherming bieden. Social media berichten zijn niet te beveiligen tegen inbreuk door derden.

U mag geen rechten ontlenen aan de berichten die via social media zijn verstrekt.

Stuurt u een bericht via Twitter, Facebook en/of Instagram aan het UMC Utrecht en/of het WKZ, weet dan dat dit bericht kan worden gedeeld tenzij het gaat om een prive bericht of berichten die voorzien zijn van een slot (deze worden dus ook niet gekopieerd).

Beleid responsible disclosure uitklapper, klik om te openen

Bij  het UMC Utrecht vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden, dan horen wij dit graag zodat wij zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze gebruikers, onze systemen en de gegevens van onze patiënten en medewerkers beter te kunnen beschermen. 

Lees meer in de bijlage (.pdf)

Download

CERTUMC_PGP-asc (ZIP - 2,5 kb)

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Afspraken

Praktisch

hetwkz.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet