Terug

Ontwikkelingsgerichte zorg

Ontwikkelingsgerichte zorg in het WKZ

Iedereen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis wil ervoor zorgen dat u en uw kind het ziekenhuisbezoek zo prettig mogelijk ervaren. Naast artsen, verpleegkundigen en poli-medewerkers zijn er ook nog medewerkers die speciaal zijn opgeleid om u te helpen op het gebied van de ontwikkeling van uw kind en ondersteuning bij de behandeling of opname kunnen bieden. Onze medewerkers staan voor u en uw kind klaar om u te helpen met alle psychosociale en ontwikkelingsgerichte vragen.

Centrum voor aangeboren hartafwijkingen UMC Utrecht

Voorbereiding uitklapper, klik om te openen

Als uw kind naar het ziekenhuis moet voor een onderzoek, behandeling of opname, is voorbereiding en begeleiding belangrijk. Ieder kind is uniek. Daarom is de voorbereiding en begeleiding per kind verschillend. Het uitgangspunt bij een goede voorbereiding is dat uw kind zich straks zoveel mogelijk op zijn gemak voelt bij ons. Een deel van de voorbereiding gebeurt in het WKZ, maar het belangrijkste gedeelte kunt u thuis doen. Daar stellen kinderen hun vragen. 

Lees meer

Pijn en angst rem uitklapper, klik om te openen

Voor ieder kind en zijn ouders is een ziekenhuisbezoek of medische behandeling anders. Het kan zijn dat uw kind opziet tegen bijvoorbeeld een onderzoek of bloedafname. Binnen het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) doen we er alles aan om het ziekenhuisbezoek zo prettig mogelijk te laten verlopen, het liefst zonder stress, angst of pijn. Lees hier hoe wij u en uw kind daar bij helpen.

Lees meer

Medisch pedagogische zorg uitklapper, klik om te openen

Ziek-zijn en kind-zijn gaan eigenlijk niet samen. Toch moet uw kind voor een medische behandeling, onderzoek en/of opname in het ziekenhuis zijn. In het WKZ willen we zorgen dat uw kind zich in de eerste plaats kind voelt. En dat u als ouder zich ouder kunt blijven voelen. Medisch pedagogisch zorgverleners kunnen u hierbij ondersteunen.

Lees meer

Medische psychologie uitklapper, klik om te openen

Bij het specialisme medische psychologie staat de vraag centraal hoe kinderen en hun ouders omgaan met lichamelijke klachten, een langdurige ziekte of de gevolgen daarvan. De medisch psycholoog werkt hierbij samen met psychologisch medewerkers. Het kind kan bij de medisch psycholoog terecht met een verwijzing van de kinderarts. De ouders krijgen ondersteuning van de maatschappelijk werker. Het kan gaan om praktische en/of psychosociale hulp. De medisch psycholoog probeert een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de mogelijkheden en problemen van uw kind. Dit gebeurt meestal in een eerste gesprek met de ouder(s) en een psychologisch onderzoek van het kind.

Lees meer

Maatschappelijk werk uitklapper, klik om te openen

Ziekte en opname in het ziekenhuis brengen verandering met zich mee voor de patiënt, het gezin en de omgeving. Het is vaak een ingrijpende gebeurtenis. Het maatschappelijk werk biedt ondersteuning aan vrouwen en/of paren die te maken hebben met problemen rondom de zwangerschap en geboorte van hun kind. Daarnaast biedt het maatschappelijk werk hulp aan ouders/verzorgers van zieke kinderen tijdens of na een opname in het ziekenhuis.

Educatieve voorziening uitklapper, klik om te openen

Kinderen die school missen door hun ziekte, kunnen terecht bij de WKZ-school. De officiële benaming van de WKZ-school is Educatieve Voorziening.

Lees meer

Kinderbewegingscentrum uitklapper, klik om te openen

'Het kinderbewegingscentrum, als bewegen een zorg is.' Het kinderbewegingscentrum biedt hulp bij in kaart brengen van de (on)mogelijkheden van uw kind op alle terreinen door het bieden van diagnostiek, behandeling, begeleiding en advisering. De individuele ontwikkeling van uw kind staat hierbij centraal.

Meer weten uitklapper, klik om te openen

Spreekuur psychosociale zorg

Medisch maatschappelijk werk, medische psychologie, educatieve voorziening (WKZ school) en de medisch pedagogische zorg vormen samen de afdeling psychosociale zorg van het WKZ.

Maatschappelijk werk (MW) en Medisch Pedagogische Zorg (MPZ) hebben een gezamenlijk spreekuur.

Dienst geestelijke verzorging

Sommige momenten in het leven zijn moeilijk. Een opname van uw kind in het ziekenhuis kan zo’n moment zijn. Misschien brengt het u uit uw evenwicht of roept het gevoelens en vragen bij u op. Vaak helpt het dan om uw hart te luchten en een gesprek te voeren met iemand. Een geestelijk begeleider is zo iemand.

Kinder Comfort Team Utrecht

Kwaliteit van leven is bijzonder belangrijk als kinderen geconfronteerd worden met een levensbedreigende of levensbekortende aandoening. Het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) en het Prinses Máxima Centrum werken samen om expertise rond kwaliteit van leven in deze situatie optimaal in te zetten binnen en buiten de muren van het ziekenhuis.

Tolken

Soms is praten met een arts of verpleegkundige moeilijk. Omdat u de taal niet goed begrijpt bijvoorbeeld. Dan kunt u de hulp van een tolk aanvragen.

Patiëntenorganisaties

Patiëntenorganisaties houden zich bezig met, informatie verstrekken, belangenbehartiging, lotgenotencontact (per mail, telefoon of op contactbijeenkomsten). Al deze taken worden uitgevoerd door mensen die uit eigen ervaring spreken. Zij zetten hun ervaringskennis in om andere patiënten te steunen, en om de zorg aan patiënten nog verder te verbeteren.

Vrijwilligers

In ons ziekenhuis werken ruim 200 vrijwilligers. Voor onze patiënten is de hulp van deze vrijwilligers van grote betekenis. Onze vrijwilligers bieden opvang, begeleiding en extra service aan patiënten en hun familie. 

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Afspraken

Praktisch

hetwkz.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet