Terug

Een klacht indienen

Een klacht indienen

Onze medewerkers doen hun best om optimale zorg te verlenen. Toch kan het gebeuren dat u of uw kind niet tevreden is. Wij vinden het prettig als u ons dit laat weten, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken.

Hoe kan ik een klacht indienen? uitklapper, klik om te openen

Bent u of is uw kind niet tevreden? Bespreek dit dan bij voorkeur direct met de betreffende zorgverlener of de leidinggevende van de afdeling waar u onder behandeling bent. Onze medewerkers staan open voor een gesprek.

Hulp bij een klacht

Lukt dit niet, of vindt u of uw kind het prettig als een neutrale tussenpersoon het proces ondersteunt, dan kunt u terecht bij de klachtenbemiddelaars van het UMC Utrecht. Zij kunnen u informeren en adviseren over de verschillende manieren om een klacht in te dienen. Zij kunnen ook helpen bij het verwoorden van uw klacht. Lees meer in de folder Klachtenopvang

Klachtenbemiddeling

De klachtenbemiddelaars bemiddelen namens de raad van bestuur de klachten van ouders en kinderen over het ziekenhuis. Zij kunnen u en uw kind als neutraal tussenpersoon ondersteunen bij het indienen van de klacht. Vul daarvoor het klachtenformulier in. De klachtenbemiddelaar neemt dan contact met up.  

Contact klachtenbemiddeling

Klachtenbemiddeling UMC Utrecht (WKZ)
Huispost Q05.4.302
Antwoordnummer 8419
Postbus 85500 
3508 GA Utrecht

088 75 562 08

Zorgnota

Als u een vraag hebt over de zorgnota, dan kunt u contact opnemen met team zorgkosten (UMC Utrecht)

teamzk@umcutrecht.nl 

Wat gebeurt er met mijn klacht? uitklapper, klik om te openen

De klachtenbemiddelaar legt de klacht voor aan de betreffende medewerker(s) en het afdelingshoofd. U krijgt via de klachtenbemiddelaar hun reactie, nadat zij hebben onderzocht wat er precies is gebeurd. In overleg is een gesprek met betrokkenen mogelijk. De klachtenbemiddelaar kan dit gesprek leiden. Wij registreren alle klachten en gebruiken deze om de kwaliteit van zorg te verbeteren. 

Meer informatie uitklapper, klik om te openen

Hieronder vindt u een lijst van folders en webpagina's met meer informatie. Sommige folders zijn UMC Utrecht-breed. De informatie die hierin staat geldt ook voor het WKZ. 

Niet tevreden met klachtenbemiddeling uitklapper, klik om te openen

Oordeelcommissie

Wanneer u (of uw kind) niet tevreden bent met het resultaat van de bemiddeling of als u geen bemiddeling wenst, kunt u uw klacht voorleggen aan de oordeelcommissie. De oordeelcommissie neemt alleen klachten in behandeling die schriftelijk zijn ingediend en die gaan over de zorgverlening in het UMC Utrecht/het WKZ. 

Bent u het niet eens met het oordeel van de oordeelcommissie? Of komt de oordeelcommissie niet binnen de termijnen tot een uitspraak? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan De Geschillencommissie Zorg.

Contact oordeelcommissie

Oordeelcommissie UMC Utrecht
Huispost Q05.4.302
Antwoordnummer 8419
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

Formulier machtiging oordeelcommissie

Schadeclaim indienen uitklapper, klik om te openen

Wilt u het ziekenhuis aansprakelijk stellen, omdat uw kind schade heeft geleden door een medische behandeling of bezoek aan het ziekenhuis? Schrijf hiervoor een brief aan de raad van bestuur waarin u aangeeft wat er is gebeurd en waaruit de schade van uw kind bestaat. Wij behandelen uw verzoek samen met de aansprakelijkheidsverzekeraar van het ziekenhuis.

Contact raad van bestuur

Raad van bestuur UMC Utrecht
Huispost Q05.4.302
Antwoordnummer 8419
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Afspraken

Praktisch

hetwkz.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet