Terug

eHealth toepassingen

eHealth toepassingen

Reuma2Goapp uitklapper, klik om te openen

De Reuma2Goapp is speciaal ontwikkeld voor kinderen met jeugdreuma. Doel is kinderen meer inzicht te geven in hun gezondheid en meer regie te geven op de inhoud van de behandeling en de frequentie van het contact met de arts. De app zorgt voor een verbetering van de dialoog tussen kinderen met jeugdreuma, hun ouders en zorgverleners. De interactie die de app teweeg brengt, moet leiden tot echte patiëntenparticipatie in de zorg en onderzoek. De app maakt het mogelijk dat deze kinderen tussen polibezoeken door gegevens doorsturen naar hun arts. Kinderen kunnen heel eenvoudig hun klachten opgeven en vergelijken met vorige situaties. De arts bespreekt de ingevoerde informatie en kan zo beter een beeld vormen van de situatie van de patiënt. 

Profeel uitklapper, klik om te openen

Kinderen met een chronische of levensbedreigende aandoening hebben vaak last van pijn en/of vermoeidheid. Het is lang niet altijd duidelijk waar deze klachten vandaan komen: of ze alleen een lichamelijke oorzaak hebben, of dat er ook andere factoren meespelen, zoals factoren in henzelf of in hun leefomgeving. Met het PROfeel-project willen we kinderen die last hebben van deze klachten gaan volgen via een app op de smartphone. Via deze app vullen kinderen meerdere keren per dag in waar ze last van hebben en wat ze op dat moment aan het doen zijn. Op die manier krijg je inzicht in het verloop van de klachten over de dag en wat daarmee samenhangt. Daarop kan vervolgens een behandeling worden ingezet.  

Lees meer over PROfeel

Patiëntenportaal Mijn UMC Utrecht uitklapper, klik om te openen

In het WKZ hebben we het patiëntenportaal Mijn UMC Utrecht. Dit is een beveiligde website waar de medische informatie van uw kind staat. Er staat informatie over de behandeling en een overzicht van de medicijnen die uw kind gebruikt. Ook staat er bijvoorbeeld welke afspraken uw kind heeft en wat de laboratoriumuitslagen zijn. Via het portaal kunnen ook vragen aan de zorgverlener worden gesteld.(e-consult).

VR-bril uitklapper, klik om te openen

Sinds kort beschikt de afdeling medisch pedagogische zorg over een virtual reality-bril die ervoor zorgt dat kinderen zich ergens anders op kunnen focussen dan op een medische behandeling. Sinds kort is er ook filmpje beschikbaar met een virtuele rondleiding over de Intensive Care. Zo weten  kinderen voorafgaand aan een operatie waar zij na de operatie terecht komen. Naast afleiding  wordt de VR-bril dan ook steeds meer ingezet voor voorlichting. 

Lees meer over de VR-bril

FitNet uitklapper, klik om te openen

FitNet is een E-healthportaal voor chronisch vermoeide kinderen. Het besloten portaal is speciaal gemaakt voor jongeren van 12-18 jaar met het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS).  FitNet is een vorm van cognitieve  gedragstherapie. Wat de therapie inhoudt, hangt af van de doelen die kinderen zelf bepalen. Door 21 stappen te volgen, waarin opdrachten staan, wordt de therapie doorlopen. Het portaal is zo succesvol dat er ook een FitNet-plus is voor kinderen met een lage ziekteactiviteit, maar toch pijn- en vermoeidheidsklachten blijven houden. 

Kindtool Positieve Gezondheid uitklapper, klik om te openen

De kindtool Positieve Gezondheid laat zien wat kinderen en jongeren belangrijk vinden als het gaat om hun gezondheid. De tool kan als voorbereiding op een consult met een zorgverlener dienen. Kindtool kan daarnaast ingezet worden om in kaart te brengen hoe het met de gezondheid van uw kind in brede zin gaat. Naast gezondheid is in de Kindtool onder andere aandacht voor een fijne leefomgeving, steun van anderen en toekomstperspectief.

Lees meer over Kindtool Positieve gezondheid

Wind Tales uitklapper, klik om te openen

Wind Tales is een seriousgame voor ademhalingsoefeningen. Dit betekent geen langdurige vervelende en saaie oefeningen meer, maar gamen! Deze game is in samenwerking met artsen, specialisten en Wind Tales ontwikkeld. De oefeningen verminderen de kans op ontstekingen, ziekenhuisopnames en verhogen de kwaliteit van leven. Wind Tales is een efficiënte en effectieve en vooral leuke manier om ademhalingstechnieken te doen.  

Meer informatie over Wind Tales

Digitaal voetbal uitklapper, klik om te openen

Met WKZ Sportief aan bed kunnen kinderen één keer per week onder begeleiding sport- en spelactiviteiten doen op het sportdakterras van het WKZ, een van de locaties waar je kunt sporten als je in het ziekenhuis ligt. Met de digitale voetbalkooi kunnen kinderen allerlei voetbalspelletjes spelen zowel alleen,  als samen met andere kinderen. 

Kijk voor meer informatie op de WKZ-sportiefsite

Prikapp uitklapper, klik om te openen

(Bloed)prikken wordt niet altijd als even prettig ervaren door kinderen.  Deze prikapp zorgt ervoor dat kinderen voorbereid worden op het bloedprikken in het ziekenhuis. Niet alleen wordt door het spelen met deze app duidelijk wat er gebeurt bij een bloedafname, ook leren kinderen spelenderwijs hoe zij er zelf voor kunt zorgen dat de bloedafname zo prettig mogelijk verloopt. 

Kijk voor meer informatie op de bloedafnamesite

Luts en de Mispissers uitklapper, klik om te openen

Luts en de Mispissers is één van de twee seriousgames uit de app Incontinentietrainer. De game ondersteunt kinderen vanaf 6 jaar met functionele incontinentie-/blaasproblemen. Terwijl er thuis getraind wordt, kijkt de behandelaar hoe de behandeling gaat en geeft deze tips om kinderen te helpen. De blaastraining helpt hen om zelf te herkennen hoe en wanneer je moet gaan plassen. Deze training wordt dankzij de game makkelijker en leuker om vol te houden, zodat zij spelenderwijs leren plassen.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Afspraken

Praktisch

hetwkz.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet