Terug

Kinder Comfort Team Utrecht

Kinder Comfort Team Utrecht

Kwaliteit van leven is bijzonder belangrijk als kinderen geconfronteerd worden met een levensbedreigende of levensbekortende aandoening. Het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) en het Prinses Máxima Centrum werken samen om expertise rond kwaliteit van leven in deze situatie optimaal in te zetten binnen en buiten de muren van het ziekenhuis.

Het Kinder Comfort Team Utrecht (KCTU) bestaat uit een multidisciplinair team met medische, verpleegkundige, pedagogische, psychosociale en spirituele expertise. Het team is beschikbaar voor gezinnen die extra ondersteuning nodig hebben in de (palliatieve) zorg voor hun kind.. Denk aan complexe zorgvragen, maar ook aan begeleiding van het hele gezin en het meedenken over onzekerheden in de toekomst. Ook ondersteunt het KCTU de professionals die zowel binnen als buiten het ziekenhuis deze zorg verlenen. Op 1 september 2019 is het KCTU van start gegaan. Landelijk zijn er inmiddels zeven Kinder Comfort Teams (KCT) opgericht. Voortkomend uit een initiatief van het ministerie van VWS, uitgevoerd door het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg (voorheen Stichting PAL) in samenwerking met de kinderziekenhuizen.

Regionale samenwerking uitklapper, klik om te openen

De kracht van continuïteit, coördinatie en kwaliteit zit in samenwerking. Als KCTU werken wij samen binnen de organisaties, maar ook buiten de grenzen van onze ziekenhuizen met de andere zorginstellingen, KCT’s uit andere regio’s en het regionale Netwerk Integrale Kindzorg (NIK). Daarin leveren wij een actieve bijdrage aan de netwerkvorming ter verbetering van kinderpalliatieve zorg in de regio Utrecht en ook bovenregionaal.

Missie uitklapper, klik om te openen

Het KCTU heeft als missie om de kwaliteit van zorg voor ernstig zieke kinderen en hun gezin/naasten/familie te verbeteren, door hen te ondersteunen in deze periode. De nadruk van het multidisciplinaire team ligt daarbij op continuïteit en kwaliteit. We streven er naar om onnodige en ongewilde ziekenhuisopnames te voorkomen, zodat kinderen zolang mogelijk thuis kunnen zijn, omringd door hun familie en gezin. Dit kunnen we waarmaken door een goede afstemming met  de huisarts en de thuiszorg. We houden hierbij rekening met de wensen van het gezin en het kind.   

Wanneer contact opnemen met het Kinder Comfort Team? uitklapper, klik om te openen

Het Kinder Comfort Team kan in een vroeg stadium betrokken worden bij het gezin en het kind met een beperkte levensverwachting. Zo kan beter rekening gehouden worden met uw individuele wensen en verwachtingen.
Wilt u, als ouder, ondersteuning of begeleiding van het Kinder Comfort Team Utrecht voor uw kind en uw gezin, neem dan contact op met het team. Wij zullen in alle gevallen ook contact opnemen met de hoofdbehandelaar van uw kind om de zorg goed af te stemmen. 

Contactgegevens uitklapper, klik om te openen

Wilhelmina Kinderziekenhuis
Telefoon:  06 25 710 211
Email: KCTU@umcutrecht.nl 

Voor de kinderoncologie verwijzen we u naar het Kinder Comfort Team Utrecht locatie Prinses Máxima Centrum.
Prinses Máxima Centrum
Telefoon: 088 - 972 97 15
Email: KCTU@prinsesmaximacentrum.nl

Voor professionals uitklapper, klik om te openen

Wat is palliatieve zorg?

Definitie kwaliteitskader IKNL, 2017:
Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van kinderen en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden.

Kinderpalliatieve zorg vereist een multidisciplinaire aanpak. Zorgverleners in Utrecht kunnen gebruik maken van de expertise, vaardigheden en kennis van het Kinder Comfort Team op het gebied van:

  • (Voorbereiden) slechtnieuwsgesprek
  • Brugfunctie; zorg en informatie tussen verschillende zorgverleners afstemmen
  • Psychosociale zorg
  • Stappenplan palliatieve medicatie
  • Symptoombestrijding
  • Transitie naar huis
  • Overgang van curatief naar palliatief
  • Overgang van de palliatieve naar de terminale fase
  • Nazorg

Heeft u vragen over het medische beleid of de afstemming met het ziekenhuis, of heeft u behoefte aan advies of specifieke informatie over het zorgproces, neem dan contact op met het Kinder Comfort Team Utrecht.

Lees het interview met Erna Michiels, kinderoncoloog bij het Prinses Máxima Centrum in het blad Pallium

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Afspraken

Praktisch

hetwkz.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet