Terug

Kindgerichte voorlichting

Kindgerichte voorlichting

Zorgverleners in het WKZ geven zieke kinderen en hun ouders voortdurend informatie over de aandoening, de behandeling en het onderzoek. Niet alleen in gesprekken, maar ook op schrift. Het WKZ heeft een duidelijk uitgangspunt geformuleerd over de manier waarop die voorlichting het beste kan worden aangepakt.

Wij onderscheiden in de voorlichting aan ouders en kinderen twee groepen:

  • kinderen van nul tot twaalf jaar
  • jongeren van twaalf tot achttien jaar  

Kinderen van nul tot twaalf jaar uitklapper, klik om te openen

Bij kinderen van nul tot twaalf vinden gesprekken altijd plaats met zowel uw kind als uzelf. Gaat het om schriftelijke informatie, dan is die bij jonge kinderen op de ouders gericht.

Met ons kindgerichte voorlichtingsbeleid willen wij ouders in staat stellen om hun kind voor te lichten. Zij kennen hun kind als geen ander en zijn het beste in staat om aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau van hun kinderen. In de kindgerichte folders vindt u concrete aanwijzingen en voorlichtingstips.

Jongeren van twaalf tot achttien jaar uitklapper, klik om te openen

Jongeren vanaf twaalf jaar en ouder vormen in meerdere opzichten een bijzondere groep qua voorlichting. Zij stellen andere eisen aan de informatievoorziening. Ook wettelijk gezien verandert er veel. Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), moeten zij ook zelf toestemming geven voor onderzoek en behandeling.

Jongeren en de WGBO

Zowel de mondelinge als de schriftelijke informatie is aangepast aan de ontwikkelingsfase en de informatiebehoefte van jongeren. Er is een informatiebrochure 'Jongeren en de WGBO' beschikbaar. Deze folder is te vinden op de WKZ-kinderwebsite en is te bereiken door hier te klikken. Deze folder is zowel voor u als uw kind geschreven.

Meer informatie uitklapper, klik om te openen

Beleidsnotitie kindgerichte voorlichting kunt u opvragen via:

088 75 574 83

patientencommunicatie@umcutrecht.nl

Ja dokter NEE dokter

Website met voorlichting voor kinderen van verschillende leeftijdsgroepen

Kind en Ziekenhuis

Website over de Stichting Kind en Ziekenhuis die de belangen behartigt van kinderen in het ziekenhuis en hun ouders door kindgerichte zorg te stimuleren.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Afspraken

Praktisch

hetwkz.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet