Terug

Schisisteam

Schisisteam

Bij de behandeling van kinderen met een schisis is een omvangrijk team van zorgverleners betrokken. Deze zorgverleners werken nauw met elkaar samen voor een optimale behandeling van uw kind. Het schisisteam bestaat uit zorgverleners van verschillende disciplines, zoals plastisch chirurgen, kaakchirurgen, orthodontisten, kindertandartsen, psychologen, KNO-artsen, kinderartsen, logopedisten en een verpleegkundig specialist. Het schisisteam komt wekelijks bij elkaar.

Verschillende disciplines uitklapper, klik om te openen

 • Plastisch chirurg
  Verricht operaties om lip en gehemelte te sluiten, voert lip- en neuscorrecties en eventueel spraakverbeterende operaties uit.
 • Kaakchirurg
  Is de specialist die door operaties de kaakspleet en de stand van tanden en kaken corrigeert.
 • Tandarts
  Controleert het gebit op gaatjes en geeft advies over mondhygiëne. Voert overleg met de huistandarts over het behandeltraject.
 • Psycholoog
  Ondersteunt ouder en kind bij de emotionele verwerking en acceptatieproblematiek. Ook als er vragen zijn over de ontwikkeling van een kind kan de psycholoog helpen.
 • Verpleegkundig specialist
  Werkt als zelfstandig behandelaar op het grensvlak van verpleegkundige en medische zorg. Zij zal gedurende het gehele behandeltraject uw vaste aanspreekpunt zijn en ondersteunt u en uw kind om samen tot de beste passende behandeling te komen.
 • Orthodontist
  Is een gespecialiseerde tandarts die met behulp van plaatjes en beugels de stand van de kaken, tanden en kiezen corrigeert.
 • KNO-arts
  Controleert nauwgezet het gehoor en plaatst buisjes als dit nodig is. Zij kijken naar de neus doorgankelijkheid en doen scopieën als de patiënt een open neusspraak blijft houden en als er een spraakverbeterende operatie nodig is. Ook geven zij een oordeel over de neus-en keel amandelen. Een foniater is een KNO-arts die zich speciaal toelegt op stem- en spraakafwijkingen.
 • Logopedist
  Is deskundige op het gebied van problemen van de primaire mondfuncties (zuigen, slikken, kauwen) en van stem, taal en spraak.
 • Klinisch geneticus
  Doet onderzoek naar eventuele bijkomende aangeboren afwijkingen, geeft advies ten aanzien van herhalingsrisico in geval van een volgende zwangerschap. Ook kan de klinisch geneticus vertellen wat voor het kind zelf en voor andere kinderen in het gezin de kans op het optreden van schisis bij hun kinderen is.
 • Kinderarts
  Is betrokken bij de zorg voor kinderen met een schisis en een bijkomende andere aandoening of syndroom, zoals 22q11.2 deletie syndroom of Pierre Robinsequentie.
 • Coördinator schisisteam
  Is het centrale aanspreekpunt voor ouders bij vragen, het maken van afspraken of de aanmelding van uw kind. Zij draagt zorg voor een efficiëntie samenwerking tussen de verschillende leden van het schisisteam.
 • Medisch assistent
  Zorgt tijdens het spreekuur voor een zo goed mogelijke afstemming van de afspraken. Ondersteunt de coördinator bij het plannen van de vervolgafspraken.

Hebt u vragen? uitklapper, klik om te openen

Uw vragen kunt u stellen aan het schisisteam. Neemt u hiervoor contact op met het schisiscentrum.

Steun het schisis onderzoek uitklapper, klik om te openen

Voor kwalitatief goed onderzoek naar schisis is veel geld nodig. Onderzoek wordt voor een deel betaald door subsidies, maar met meer geld kunnen we meer onderzoek doen en veel sneller resultaten boeken voor onze patiënten. Uw steun is daarom onmisbaar.

Kijk hoe u het onderzoeksteam kunt helpen: www.vriendenwkz.nl/schisis

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Afspraken

Praktisch

hetwkz.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet