Terug

Medische psychologie

Medische psychologie

Specialisme

Op de afdeling Medische Psychologie en Maatschappelijk Werk kunnen kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) terecht voor psychologisch onderzoek, begeleiding en behandeling gerelateerd aan de medische behandeling die het kind krijgt in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. De kinderarts kan een kind verwijzen naar de medisch psycholoog en de ouder(s)/verzorger(s) van een kind naar de maatschappelijk werker.

Medische psychologie loont

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Intake uitklapper, klik om te openen

Het eerste contact met u en uw kind is online, via een videoconsult. In deze afspraak wordt er kennis gemaakt en wordt de hulpvraag/-vragen verhelderd. Na deze afspraak wordt besproken hoe het traject er voor u en uw kind uit zal zien. Dit kan op verschillende wijzen: 

  • Een verlengde intakeafspraak in het Wilhelmina Kinderziekenhuis 
  • Psychodiagnostisch onderzoek bij uw kind 
  • Behandeling in het Wilhelmina Kinderziekenhuis 
  • Verwijzing voor ouder(s)/verzorger(s) naar Maatschappelijk Werk in het Wilhelmina Kinderziekenhuis 
  • Verwijzing voor hulp in de regio van u en uw kind 

Voorafgaand aan het intake gesprek wordt u gevraagd om een aantal online vragenlijsten in te vullen. De resultaten van deze vragenlijsten geven ons informatie over uw ervaring over het welzijn van het kind, gezin en uzelf. Tevens kunnen de gegevens, met uw toestemming, gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek.

Psychologisch onderzoek uitklapper, klik om te openen

Wanneer er vragen of zorgen zijn over de ontwikkeling van uw kind, kan er besloten worden om psychologisch onderzoek in te zetten. Dit betekent dat er onderzoek plaatsvindt naar de cognitieve vaardigheden en/of sociaal emotionele vaardigheden van uw kind. 

Binnen onze afdeling volgen wij verschillende groepen kinderen, onder andere kinderen die vallen onder de ‘Landelijke Neonatale Follow-up’ en de ‘Hart op Weg poli’. De resultaten van deze onderzoeken worden meegenomen in wetenschappelijke studies.  

De uitkomsten van de onderzoeken worden altijd naderhand met ouders besproken.  

Hoe ziet een psychologisch onderzoek eruit? 

Tijdens het onderzoek worden er verschillende taken afgenomen, afgestemd op de leeftijd en het niveau van het kind. Ook kunnen er vragenlijsten worden ingevuld en kan er een spelobservatie plaatsvinden. De meeste kinderen vinden het onderzoek leuk. Gemiddeld duurt een onderzoek anderhalf tot drie uur. Soms bestaat het onderzoek uit meerdere afspraken. Dit is afhankelijk van het type onderzoek en hoe goed uw kind zich kan concentreren.  

Behandeling uitklapper, klik om te openen

Ouders en kinderen zijn om verschillende redenen onder behandeling op de afdeling medische psychologie.  De behandeling kan zich richten op de psychosociale gevolgen van een ziekte bij het kind en de ouders. Hierbij kunt u denken aan omgaan met een lichamelijke aandoening of chronische ziekte en de impact hiervan op het kind en het gezin, hulp bij verwerkingsproblemen bij het kind en/of ouders, vermindering van angstklachten gedurende of na medische ervaringen. 

Lees hier meer over pijn en angst reductie bij kinderen

Wij bieden individuele behandeling, zoals onder andere cognitieve gedragstherapie (CGT), EMDR, medische hypnose, Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Daarnaast biedt de afdeling, in nauwe samenwerking met maatschappelijk werk, ouderbegeleiding en gezinsgesprekken. En, in samenwerking met het kinderbewegingscentrum wordt er een groepsbehandeling geboden (‘Dit ben ik’), voor kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar.   

Groepsbehandeling ‘dit ben ik’ 

'Dit ben ik', is een groepsbehandeling met sporten en bewegen voor kinderen van 8-12 jaar, dat gericht is op het vergroten van de weerbaarheid en draagkracht ten aanzien van het omgaan met de medische aandoening. Het leerprogramma heeft acht wekelijkse bijeenkomsten en is een samenwerking tussen de afdelingen Medische Psychologie en het Kinderbewegingscentrum. In de groep wordt gewerkt met thema’s als het leren kennen van de eigen kracht en kwetsbaarheden, omgaan met spanning en ontspanning, herkennen en uiten van emoties, omgaan met onzekerheid en angst, leren begrenzen, voor jezelf opkomen en goed zorgen voor jezelf. Naast het programma voor de kinderen is er een parallel lopend programma waarbij ouders met dezelfde thema’s aan de slag gaan. 

Wetenschappelijk onderzoek uitklapper, klik om te openen

Op de afdeling Medische psychologie worden kinderen getest en aan kinderen en ouders wordt gevraagd om vragenlijsten in te vullen. Deze testen en vragenlijsten horen bij de zorg die kinderen op onze afdeling krijgen. Wij hebben dit nodig om kinderen en/of ouders zo goed mogelijk te kunnen helpen. De gegevens uit deze testen en vragenlijsten worden tevens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Er wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd met als doel om als afdeling bij te dragen aan relevante wetenschappelijke kennis en verbetering van de patiëntenzorg. Hiertoe verzamelen, bewaren en bestuderen we de uitslagen van testen en vragenlijsten. Tevens verzamelen we gegevens uit het medisch dossier van uw kind. Alle gegevens worden vertrouwelijk bewaard, alleen de behandelaren van uw kind en onderzoekers kunnen de gegevens inzien.  

Als wij de gegevens van uw kind mogen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek, vult u daarvoor een toestemmingsformulier in. Voor de behandeling van uw kind maakt het niet uit of u wel of geen toestemming geeft. U mag uw toestemming altijd intrekken als u toch niet wilt dat de gegevens van uw kind gebruikt worden.  

Contact en route uitklapper, klik om te openen

Klik hier

 

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Afspraken

Praktisch

hetwkz.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet