Terug

Kinder- en obstetrische anesthesiologie

Kinder- en obstetrische anesthesiologie

Verwijsprocedure

Het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) biedt gespecialiseerde heelkundige en spoedeisende zorg aan kinderen van 0-18 jaar. De vakgroep kinderanesthesiologie zorgt dat deze behandelingen onder algehele anesthesie of sedatie met de juiste pijnstilling zo veilig mogelijk verlopen.

Contactuitklapper, klik om te openen

Vakgroep kinderanesthesiologie

Postadres

Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht)
Operatiekamercomplex Dromedaris. Huispostnummer KE 0.2.143.2
Postbus 85090
3508 AB Utrecht
E. anesthesieWKZ@umcutrecht.nl
T. 088 7554496

POS-poli WKZ

Poli Rood
T. 088 7554070
E. poswkz@umcutrecht.nl

Pijnpoli voor kinderen WKZ

Poli Rood
T. 088 7554070
E. kinderpijn@umcutrecht.nl
Telefonisch overleg. 088 7574933

Zorgaanbod uitklapper, klik om te openen

Obstetrische anesthesiologie

In het WKZ kunnen vrouwen tijdens de zwangerschap terecht voor gespecialiseerde obstetrische zorg. Anesthesiologen zijn 24-uur per dag beschikbaar om deze zorg te ondersteunen.

Super-specialisatie

Naast het verzorgen van excellente kinderanesthesiologische zorg heeft de vakgoep specifieke expertise voor:

 • EC-IC bypass chirurgie voor Moyamoya
 • scoliose chirurgie
 • grote oncologische ingrepen
 • endoscopische ingrepen van de bovenste luchtwegen
 • kinderen met een aangeboren hartafwijking
 • kinderen met een oesophagusatresie
 • kinderen met het Hurler syndroom (MPS)
 • kinderen met spinale musculaire atrofie (SMA)
 • kinderen met cystic fibrosis (CF)

Pre-operatieve screening (POS)

Voorafgaand aan de ingreep wordt de patiënt (en zijn/haar ouders/begeleiders) op het pre-operatieve spreekuur gezien. Deze voorbereiding bestaat enerzijds uit het verzamelen van alle gezondheidsinformatie en het maken van een risicoanalyse, anderzijds uit een voorbereiding van de patiënt op de geplande ingreep. Wanneer er sprake is van een complexe ingreep of ernstige comorbiditeit wordt de patiënt in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken.

Algehele anesthesie

Inductie van algehele anesthesie (narcose) kan op twee manieren plaats vinden: 1) via een intraveneuze toegang, of 2) via een kapinductie. Dikwijls komen we tot een keuze in overleg met kind en ouders. Incidenteel zijn er medische redenen voor een specifieke keuze. Daarnaast zijn er aanvullende pijnstillingsmogelijkheden zoals een specifieke zenuwverdoving (regionale anesthesie) of neuraxisblokkade (spinaal/ epiduraal/ caudaal anesthesie).

Procedurele sedatie

Algehele anesthesie is niet altijd nodig. Dan kan procedurele sedatie voldoende comfort en veiligheid bieden voor het uitvoeren van de procedure. In het WKZ geven (kinder-) anesthesiologen en sedatiepraktijkmedewerkers sedatie aan kinderen voor diverse ingrepen zoals een lumbaal punctie, endoscopie, en andere beeldvormende onderzoeken. Voor een sedatie moet een patiënt eveneens nuchter zijn.

Pijnstilling durante partu

Voor vrouwen tijdens de baring kan een vorm van pijnstilling gewenst zijn. Epidurale analgesie wordt door de anesthesioloog verzorgd. Een verzoek tot epidurale analgesie wordt binnen één uur gehonoreerd. Indien epidurale anesthesie niet mogelijk is, zijn alternatieven vormen van pijnstilling beschikbaar.

Pijnpolikliniek voor kinderen

Diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen met chronische pijn. Er is laagdrempelig multidisciplinair overleg mogelijk met de revalidatie arts, medische psychologie, behandelend artsen/ kinderartsen en de fysiotherapeut.

Opleiding

De vakgroep verzorgt een fellowship kinderanesthesiologie. Daarnaast wordt een actieve bijdrage geleverd aan de opleiding tot anesthesioloog, anesthesiemedewerker, kinder- sedatiepraktijkspecialist, recovery medewerker, klinisch verloskundige, en obstetrische high care verpleegkundige.

Wetenschappelijk onderzoek

Om de zorg aan kinderen en zwangere vrouwen te kunnen verbeteren, wordt er in het WKZ een actieve bijdrage geleverd aan wetenschappelijk onderzoek.

De vakgroep kinderanesthesiologie heeft een bijdrage geleverd aan de GAS-studie: In dit grote internationale onderzoek werden de effecten van narcose op jonge leeftijd onderzocht. Uit dit onderzoek is gebleken dat narcose veilig is zonder negatieve effecten op de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast levert de vakgroep een bijdrage aan onderzoek naar epidurale anesthesie, nuchter beleid, bloeddoorstroming van de hersenen van pasgeborenen tijdens een chirurgische ingreep.

Nieuws uitklapper, klik om te openen

 • Collega Dr. (Nigel) Turner is op 12 November 2022 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau omdat hij zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van medisch onderwijs voor acute hulp aan ernstig zieke en gewonde kinderen. Daarnaast heeft hij zich ook internationaal ingezet voor verbetering  van deze zorg als lid van de Pediatric Scientific and Educational Committee van de ERC en ESPA.
 • Dankzij de voortrekkersrol van collega Drs. (Hannie) Megens zijn kinderen al jarenlang niet langer nuchter dan noodzakelijk en mogen tot aan de operatie helder vloeibaar drinken. Na een grote studie uitgevoerd door collega (Marije) Marsman geldt dit nu ook voor volwassenen die voor anesthesie of sedatie komen in het UMC Utrecht. Niet langer nuchter voor je operatie - UMC Utrecht

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Afspraken

Praktisch

hetwkz.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet